Maken jullie backups van mijn website ?

 

Uiteraard maken wij backups, welke encrypted (versleuteld), op meerdere lokaties zijn opgeslagen. Dit geldt voor alle websites, databases, email, etc. welke wij terugzetten voor een eventuele system recovery.

Tot deze backups heeft uw geen toegang aangezien deze versleuteld en voor ons gebruik zijn.

Wel kunt uw zelf in ons controle paneel, automatisch backups maken, agenderen, herstellen, mocht uw deze willen maken en/of nodig hebben.

Over de Auteur