Met spijt in ons hart delen wij u mede dat Webservers.nl heeft besloten om haar dienstverlening te beëindigen.

Na zorgvuldige overweging hebben we besloten dat het tijd is om een nieuwe koers te varen, aangezien we niet langer de benodigde tijd en plezier kunnen investeren om onze diensten op het gewenste niveau te handhaven.

Tot slot willen we u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld en voor het kiezen van Webservers.nl als uw hostingpartner. We zijn dankbaar voor de samenwerking en de waardevolle relaties die we hebben opgebouwd met onze gewaardeerde klanten, waaronder u.